dayanışma

  1. unity
  2. İsim cooperation
  3. İsim solidarity
  4. interdependence
  5. public spirit
collaborative Sıfat
Association for Human Rights and Solidarity for the Oppressed Özel Isim, Kurum İsimleri
social assistance and solidarity foundation İsim, Kurum İsimleri
mutual solidarity İsim
National solidarity
declaration of solidarity
mutual society
mutual benefit association
provident society
mutual relief association
fellow feeling
mutual trust
sympathy strike
sympathetic strike
loyalist strike
to strike in sympathy Fiil
solidarity movement
solidarity campaign İsim
show of solidarity
mutual corporation
declaration of solvency declaration of solidarity
closed-end property fund
closed-end property fund
mutual solidarity clause İsim, Uluslararası Hukuk
Freedom and Solidarity Party Özel Isim, Siyasi Partiler

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Dayanışmak işi