1. Sıfat bozuk, çürük.
    dazed eggs.
  2. Sıfat şaşkın, sersem, afallamış, baygın.
sersemlemek sersemleşmek Fiil