de escalate

  1. Fiil şiddetini azaltmak
  2. Fiil hafifletmek
  3. Fiil azalmak
  4. Fiil önemini yavaş yavaş kaybetmek
(şiddeti) azal(t)mak, küçül(t)mek, yavaşla(t)mak.
We deescalate = de-escalated our bombing, but the enemy hasn't. Fiil
indirmek, gidermek. Fiil
(şiddeti) azal(t)mak, küçül(t)mek, yavaşla(t)mak.
We deescalate = de-escalated our bombing, but the enemy hasn't. Fiil
indirmek, gidermek. Fiil