deal in something

  1. Fiil birşeyin ticaretiyle uğraşmak
  2. Fiil birşeyi alıp satmak