deal in something

  1. Verb birşeyin ticaretiyle uğraşmak
  2. Verb birşeyi alıp satmak