debit account

  1. borç hesabı
  2. zimmet hesabı
  3. İsim, Muhasebe borçlu hesap
borç bakiyesi gösteren hesap
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ
bir hesabın borcuna kaydetmek Fiil
hesabın borcuna kaydetmek Fiil
bir şeyi birinin hesabının zimmetine yazmak Fiil
bir meblağı bir hesabın zimmetine geçirmek Fiil