deduction new for old

  1. (deniz sigortası) hasara uğrayan eski parça yerine konulan yeni parça için yapılan indirim
  2. eski yeni farkı
  3. eskime indirimi
hasara uğrayan eski parça yerine konulan yeni parça için yapılan indirim