1. İsim biçimsizlik, şekilsizlik, şekil/biçim bozukluğu.
  2. İsim, Patoloji sakatlık, çirkinlik.
    He has a deformity that makes walking difficult.
kalıtımsal bozukluk