1. Sıfat üzgün, meyus, kederli, mahzun, mükedder, umudu/cesareti/hevesi kırılmış.
    a dejected look/person.