delay something

  1. Fiil birşeyi ertelemek
  2. Fiil birşeyi sonraya bırakmak
  3. Fiil birşeyi tehir etmek
  4. Fiil birşeyi geciktirmek
  5. Fiil birşeyin geç kalmasına neden olmak
  6. Fiil birşeyi alıkoymak
  7. Fiil birşeyi aksatmak