delay something

  1. Verb birşeyi ertelemek
  2. Verb birşeyi sonraya bırakmak
  3. Verb birşeyi tehir etmek
  4. Verb birşeyi geciktirmek
  5. Verb birşeyin geç kalmasına neden olmak
  6. Verb birşeyi alıkoymak
  7. Verb birşeyi aksatmak