1. İsim dağıtma, teslim, tevdi, tevzi.
 2. İsim yerine/sahibine verme/teslim etme.
  delivery boy: (siparişleri evlere teslim eden) bakkal çırağı.

  deliveryman: teslimatçı, malı götürüp müşteriye teslim eden kimse.
 3. İsim (söylev/nutuk) söyleme/verme, (ders) anlatma/verme, takrir.
 4. İsim konuşma tarzı.
  The speaker's fine delivery.
 5. İsim topa vuruş, servis.
  the pitcher's fine delivery of the ball.
 6. İsim kurtuluş, kurtulma, halâs, serbest kalma.
 7. İsim doğurma, doğum.
 8. İsim mal tevzii/teslimi.
  The delivery is late today.
  accept /take delivery of: teslim almak,
  tesellüm etmek.
  cash on delivery = C.O.D.: parası mal tesliminde ödenecek.
 9. İsim, Ticaret sekiyat, gönderme, mal sevki.
 10. İsim, Hukuk ferağ, mülkün yasal yollardan başkasına devri.
hükmün tefhim edilmesi İsim, Hukuk
ödeme karşılığı teslimat İsim, Bankacılık
ödeme mukabili teslimat İsim, Bankacılık
10 gün içinde teslim
mutlak teslim (sahibinin fiilen vermesiyle tamamlanan teslimat
mutlak teslim (bir senedin en basit devir şekli , o senedin üzerindeki tüm haklardan feragat etmek ve
mülkiyeti temlik etmek niyetiyle elden verilmesi
mutlak teslim
teslimi kabul etmek Fiil
tamamlanmış teslim fiili
fiilen teslim
ilave teslimat
hava yoluyla teslim
silah teslimatı
teslimi emniyet altına almak Fiil
teslimi temin etmek Fiil
hatalı teslimat
eksik teslimat
yanlış teslimat
bagaj teslimi
dökme sevkıyat
şartlı teslim
şartlı teslim (senedin fiilen verilmesine rağmen belirli bir olayın vuku bulmasına kadar mülkiyetinin
karşı tarafa geçmeyeceği teslim
şartlı teslimat
dolayısıyla zilyetlik devri
o anki koşullar yüzünden veya bir malın niteliği gereği elden teslim olanaksız ya da gereksiz olduğundan
malın emanetçisinin malı bir başkası yerine d
toplu teslimat
borsada bir hisse senedi alıcısının ısmarladığı hisselerin teslimi için simsara ek süre tanındığına dair anlaşma
borsada ertelenen teslim
eksik teslimat
eksik teslim
gecikmeli teslimat
gecikmiş teslim
eve teslim
(US) eve teslim
nizami teslim
(çek) ilk ciro
vadeli teslimat
(borsada) ilerideki bir tarihte teslim
ücretsiz eve teslim
yük teslimi
(borsa) ilerideki bir tarihte teslim
(US) ilerde yapılacak teslimat
(borsada) teslim edilebilir
mal teslimatı
eve teslim
evde teslim
anında teslim
hemen teslim
uygunsuz teslim
kısmi teslimat
geç teslim
parça eşya teslimi
posta dağıtımı
mektup bu dağıtımı
mektup dağıtımı
yerel teslimat
fiilen teslim
elden teslim
fiili teslim
kısa vadeli teslimat
gazete dağıtımı
ödemeli
yükün gemiden mavnalara boşaltılması
ambalajlı sevkıyat
koli teslimi
paket dağıtımı
kısmi teslimat
kısmi teslim
teslime kadar
teslim tarihine kadar
posta dağıtma
ön teslimat
öncelikli teslim
öncelikli teslimat
acele teslim
teslimi ispat etmek Fiil
imzalı teslim
teslimi reddetmek Fiil
yedek parça teslimatı
karayolu ile teslim
gün içi teslimat İsim, Lojistik
aynı gün teslim
noksan tahliye (emtianın tahliyede , yüklemedeki ağırlığına göre eksik çıkması veya malın bir bölümünün varış mahalline gelmemesi
ekspres mektup
acele posta servisi
acele teslimat
spot teslim
anında teslim
teslimi durdurmak Fiil
birbirini izleyen teslimat
(hukukta) sembolik teslim
tesellüm etmek Fiil
tesellüm
sipariş (teslim) teklifi vermek Fiil
deneme teslimat
(US) şehirlerarası teslimat
geçerli teslim
savaş teslimatı
hatalı teslim
teslim yeri İsim, Ticaret
teslimat bölgesi
(posta) tevziat bölgesi
haciz edilmiş malların serbest bırakılması için yatırılması gereken teminat
tesellüm defteri
mal teslim defteri
dükkân çırağı
ayakçı
haberci
pikap
kamyonet
kamyonet
teslim tutanağı İsim
teslim ücreti
(US) valiz teslim belgesi
teslim klozu
paket tevzi şirketi
teslimat şartları İsim
teslim sözleşmesi
teslimat giderleri İsim
teslim tarihi
(Br) teslimat günü
teslimat günü
teslim gecikmesi
teslim şubesi İsim
teslim doku
sevk irsaliyesi İsim, Ticaret
taşıt aracı
taşıt araları parkı
emaneten tevdi etmek Fiil
teslim giderleri İsim
teslim güçlükleri İsim
ikametgâha teslim ücreti
(posta) tevziat harcı
teslimat kalemi
güç
teslimat gecikmesi
teslim ruhsatı
teslimat gecikmesi
teslimat kamyonu
tesellüm makbuzu
sevk irsaliyesi İsim, Ticaret
teslim belgesi (malları gönderen tarafından hazırlanan ve mallarla teslim edilen pusula
teslim yükümlülüğü
teslim bürosu İsim
(Br) görevli postane
teslim belgesi
taşıma verimi
verici boru
çıkış borusu
besleme borusu
teslim noktası İsim
teslim limanı
teslim olanağı
teslim etme yetkisi
teslim fiyatı
teslim güçlükleri İsim
teslimat kotası İsim
teslim alındısı
tesellüm belgesi
tevdi bordrosu İsim
teslimat riski
teslim programı
teslim servisi
teslimat servisi
gemi yanında teslim
gemi yanında (rıhtımda) teslim
mal giriş kontrolü
teslimat sistemi
teslim şartları İsim
teslim şartı İsim, Ticaret
teslim koşulları İsim
teslim pusulası
teslim belgesi
teslimat vakti
teslim süresi İsim
teslim tarihi
mal teslimat kamyonu
kamyonet
furgonet
pikap
kamyonet
(Br) kamyonet
teslim kamyoneti
teslimat alındısı
teslimat raporu
taşıma hacmi
teslim kamyoneti
teslim ağırlığı