demand function

  1. talep fonksiyonu
  2. taleple
  3. fiyat
  4. ikame mallar
  5. gelir ve kredi kolaylıkları gibi talebi etkileyen konular arasındaki ilişki
bireyin mallara olan talebini belirli bir yararlılık seviyesindeki fiyatlar yoluyla açıklayan fonksiyon
malın fiyatındaki bir değişiklik Hicks'in talep fonksiyonuna yalnızca bir etki yapar
Hicks'in talep fonksiyonu
Yararlılık seviyesi sabit tutulduğunda
o da ikame etkisidir