demand shift

talepteki değişme (tüketici talebindeki değişmenin derecesi
talebin değişmesi