denial of hearing

  1. istimanın (hâkimin duruşmalarda tarafların ileri sürdükleri sözlü iddiaları , tanıkları , bilirkişileri dinlemesi) reddi