deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı (nace kodu: 50.20)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Sea and coastal freight water transport (NACE code: H50.2.0)