deny any knowledge of a plan

  1. Fiil bir tasarı hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu inkâr etmek