deputy mayor

  1. belediye reisi muavini
  2. belediye başkanı yardımcısı