1. Fiil türe(t)mek, iştikak et(tir)mek, çık(ar)mak, sadır olmak, sudur etmek, müştak olmak, kökünden gelmek.

    deriveed sentence: türemiş tümce.
  2. Fiil anlam/sonuç çıkarmak, istidlâl/istihraç etmek, istintaç etmek.
  3. Fiil, Kimya türe(t)mek, üre(t)mek, hasıl etmek/olmak, (bir maddeden başka madde) elde etmek.
veri türetme İsim, Hukuk
çalışmalarından büyük tat almak Fiil
iyi gelir sağlamak Fiil
bir şeyden kâr etmek Fiil
bir şeyden kâr etmek Fiil
bir hak elde etmek Fiil
bir şeyden yararlanmak Fiil
haksız kazanç elde etmek Fiil, Hukuk
bir şeyden yararlanmak Fiil
bir şeyden menfaat sağlamak Fiil
faydalanmak Fiil
bir şeyle teselli bulmak Fiil
almak, bulmak, edinmek, elde etmek, sağlamak.
derive pleasure from … : …'den zevk almak, -de zevk
bulmak.
derive knowledge from reading books. Mr. T. derives an income from the sale of oranges.
yatırımdan gelir sağlamak Fiil
bir yatırımdan gelir sağlamak Fiil
kâr sağlamak Fiil
bir şeyden gelir elde etmek Fiil
bir şeyden gelir sağlamak Fiil