1. belirlenmiş
  2. atanmış
  3. tayin edilmiş
  4. seçilmiş
  5. belirli
gerektiği veçhile tayin olunmuş
belirlenen hesap
iki ülke arasında belirli iki nokta arasında uçuş için ikili anlaşmayla belirlenmiş olan bir ülkenin havayolu
kanunen saptanmış
karşılık
(beyzbol) seçme vurucu: topa vurmak üzere oyuna başlamadan önce seçilmiş oyuncu.
belirli finansal olmayan faaliyet ve meslekler İsim, Ceza Hukuku
belirlenmiş eşik İsim, Bankacılık
belirlenen zaman