1. Geçişli Fiil meydana çıkarmak, (bir kimseyi bir iş yaparken/suçüstü) yakalamak.
  to detect someone cheating.
 2. Geçişli Fiil (gerçek niteliğini/içyüzünü) keşfetmek, meydana/açığa çıkarmak, açıklamak.
  to detect a spy. to detect a crime.
 3. Geçişli Fiil (bir şeyin varlığını/mevcudiyetini vb.) keşfetmek, bulmak, farketmek, sezmek, duymak.
  Small quantities
  of poison were detected in the dead man's stomach. to detect the odor of gas.
 4. Geçişli Fiil, Radyo algılamak, detekte/demodüle etmek.
bir cinayeti ortaya çıkarmak Fiil
bir suçu açığa çıkarmak Fiil
suçu açığa çıkarmak Fiil
bir yanlışı bulmak Fiil
bir ümit ışığı görmek Fiil
açık yakalamak Fiil
bir gaz kaçağını bulmak Fiil
(hastalık) başlangıç safhasında keşfetmek Fiil
birçok yanlış bulmak Fiil
birini suçüstü yakalamak Fiil