1. İsim, Hukuk tutukluluk
 2. İsim, Hukuk alıkoyma
 3. İsim, Hukuk gözaltı
 4. alıkoyma, tutma, tutuklama, geciktirme, engelleme.
 5. tutuklanma, alıkonulma, geciktirilme, engellenme.
 6. tevkif, hapis, mahkeme emri çıkıncaya kadar bir kimsenin tutuklanması.
  place of detention: hapishane.
 7. tutuklama+, tevkif+.
  the detention room of a police station: polis karakolunda tutuklama odası.

  detention camp: tevkif kampı.
Herhangi Bir Biçimde Tutulan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü İsim, Uluslararası Hukuk
tutuklu yabancı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
tutuklu İsim, Hukuk
tevkif merkezi İsim, Hukuk
tutuklu yargılanma İsim, Hukuk
kısa süreli gözaltı İsim, Hukuk
keyfi gözaltı İsim, Hukuk
zorunlu alıkoyma (akıl hastanesinde
sürastarya
gözaltı tarihi İsim, Hukuk
gözaltında kaybetme İsim, Hak ve Özgürlükler
gözaltında kaybolma İsim, Hak ve Özgürlükler
çocuğu cezaya bırakmak Fiil
tutuk evi, tevkifhane. İsim
kanun dışı alıkoyma İsim, Hukuk
kanundışı alıkoyma İsim, Hukuk
tutukluluğa itiraz İsim, Hukuk
gözaltı yeri İsim, Hukuk
polis tutuklaması
tutuklu yargılama İsim, Hukuk
ihtiyati tutuklama
mahkemeye çıkıncaya kadar gözetimde tutulma
koruma için tutuklama
(Br) gençlerin tutuklanması
tutukluluk nedenleri İsim, Hukuk
tutuklama talebi İsim, Hukuk
rehin hakkı
kanundışı tutuklama
(askerlik) günlük cep harçlığı
gözaltı ve tutukluluk İsim, Hukuk
gözaltı ve tutuklama İsim, Hukuk
asker tutuklu evi
polis tarafından tutuklanma
konsantrasyon kampı
(Br) US (tutukevi , ıslahhane
müsadere
zoralım masrafları İsim
borç yüzünden tutuklanmak Fiil
borç yüzünden tutuklanma
ıslahhane: suçlu çocukların ıslahı için kurulmuş özel hapishane.
tımarhane
tevkifhane
tutukevi İsim, Hukuk
ıslahhanede tutulma
hastanede (tımarhanede) zorla tutulma
hapiste tutulma
tutuklamada usulsüzlük İsim, Hukuk
bir geminin limanda tutulması
kötü hava yüzünden postanın gecikmesi
ücretlerin ödenmemesi
bir yolculukta gecikme
tutuklama emri
duruşmaya kadar tutukluluk
gözaltı kararı İsim, Hukuk
(Br) gençler tutuklu evi
genç tutuklu evi
bir geminin limanda tutulmasını emretmek Fiil
gizli tutuklama merkezi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Özel Isim, Kamu Yönetimi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Özel Isim, Kurum İsimleri