devamsızlık

  1. instability
  2. İsim discontinuity
  3. volatility
  4. absenteeism
  5. impermanence
  6. non attendance -
  7. irregular attendance at work
  8. İsim lack of continuity
excused absence
unexcused absence
chronic unexcused absence
chronic unexcused absence
inveterate absence
habitual absence
chronic absence
chronic absence
inveterate absence
day of absence
absenteeism rate
absence rate
rate of absenteeism

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Devam etmeme ... düzenli gitmeme