die in the odor of sanctity

  1. Fiil çok iyi bir Hıristiyan olarak nam bırakarak ölmek