1. sindir(il)mek, hazmetmek, hazmedilmek.
  Some foods are hard to digest. Cheese doesn't digest easily.
 2. kavramak, anlamak, öğrenmek, idrak etmek.
  It often takes long time to digest new ideas.
 3. üzerinde düşünmek, kafa yormak, imali fikir etmek.
  to digest a plan.
 4. sabır ve tahammül etmek, katlanmak, dayanmak.
  His rudeness is hard to digest. I find it difficult
  to digest his bad manners.
 5. düzenlemek, düzene koymak, tertiplemek, tertip/tanzim/tasnif etmek.
 6. özetlemek, hulâsa/telhis etmek.
 7. Kimya (ısıtarak/nemlendirerek/kimyasal yollardan vb.) yumuşatmak, ayrıştırmak.
 8. özet, icmal, hulâsa.
 9. dergi, mecmua.
 10. fezleke, hukukî içtihatlar mecmuası.
(maliye) vergi evrakları İsim
(50 kitap halinde) Roma kanunları.
bir hakareti hazmetmek Fiil
okuduğunu hazmetmek Fiil