1. (a) zarif/tertemiz giyinmiş, en iyi elbisesini giymiş, süslü püslü, (b) süslemek, tezyin etmek.
  2. bere, kep, kolej ilk sınıf öğrencilerinin kepi.
  3. (bkz: dinghy )

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tahılın kabuğunu ayırmak veya bulgur dövmek ... çevirdiği büyük taş silindir