1. foot note
foot note İsim
footnote Bilgi Teknolojileri
(P.S.) Postscript

Bir metinde bir husûsu bildirmek veya ... sayfa altına konan not