direct control

önemli ölçüde pay senetlerine sahip olmak suretiyle sağlanan kısmi denetim
doğrudan fiyat kontrolü İsim, Rekabet Hukuku