direct selling

  1. İsim, Reklamcılık doğrudan satış
  2. dolaysız satış
  3. aracısız satış
dolaysız satış masrafları İsim
doğrudan doğruya posta ile satış
doğrudan posta ile satış
doğrudan müşteriye satış
posta ile satış