1. Sıfat çok fakir/yoksul, bir lokma ekmeğe muhtaç.