1. okunmaz
  2. eğri büğrü yazılmış el yazısı metin
  3. okunaklı yazılmamış metin