1. İsim zapturapt
 2. İsim tedip
 3. düzence, disiplin, inzibat, nizam, intizam.
  military discipline.
  The teacher can't keep discipline
  in her classroom: Öğretmen sınıfında düzenceyi sağlayamıyor.
 4. talim, terbiye.
 5. ceza, disiplin cezası.
  That child needs discipline, send her to bed without any dinner.
 6. (sert hayat tecrübelerinden alınan) ders.
  The harsh discipline of the powerty.
 7. (a) itaat, boyun eğme, kural ve nizamlara uygun davranış, (b) nefse hakimiyet.
 8. kural, tüzük/yönetmelik vb. kuralları.
 9. (bazı din mensuplarınca riyazet ve nefse ceza için kullanılan) kırbaç.
 10. bilim dalı, bilgi, bilim, ilim.
  the discipline of history and economics. the discipline of science.
 11. yönetim, idare.
 12. eğitim aracı.
  Learning the poetry is a good discipline for memory.
 13. terbiye etmek, yetiştirmek, eğitmek.
  A good officer must know how to discipline men.
 14. (hareketlerini/tutumunu/davranışlarını) düzenlemek, zaptu rapt altına almak, kontrol/idare etmek.
  You
  must learn to discipline yourself.
 15. cezalandırmak, yola getirmek, disipline sokmak, islâh etmek.
disiplin ne sokulabilir
disiplin konusunda sıkı olmak Fiil
disiplin kurulu
disipline aykırı davranış
disiplin suçu
bütçe disiplini İsim, Ekonomi
sıkı disiplin
konvoy disiplini
disiplin kurulu
disiplini elden bırakma
disiplini zorla uygulatmak Fiil
mali disiplin
malî disiplin
uçuş disiplini
sanayi disiplini
iş disiplini
sanayii disiplini
disiplin kurmak Fiil
disiplinsiz
trafik şeridi disiplini
kayıtsız davranış
disiplini gevşetmek Fiil
disiplini korumak Fiil
disiplin vasıtaları İsim
askeri disiplin
parasal disiplin
finans kurallarına uymak Fiil
parti disiplini
mesleki disiplin
disiplini gevşetmek Fiil
disiplini yeniden sağlamak Fiil
sıkı disiplin
okul disiplini
işletme disiplini
sıkı disiplin
sıkı disiplin
kendini disipline sokmak Fiil
öğretim disiplini
trafik disiplini
disipline gelmez
yaramazlık yapan çocukları terbiye etmek Fiil
haysiyet divanı
şirketteki disiplin
bir şirketteki disiplin
terbiye etmek Fiil
birini terbiye etmek Fiil
askerlerin disiplinini bozmak Fiil
zapturapt altına almak Fiil