discuss a point

  1. Fiil (parlamento) bir konuyu müzakere etmek
  2. Fiil bir konuyu tartışmak
  3. Fiil konu yu tartışmak
  4. Fiil bir konuyu müzakere etmek