dish the dirt

  1. dedikodu yaymak/çıkarmak, aleyhte konuşmak.
    Stop dishing the dirt: Dedikoduyu bırak!