disinclination

  1. İsim isteksizlik, gönülsüzlük, istiğna.
    to feel disinclination: canı istememek, istek/arzu duymamak.
satın almaya niyetsiz olma
yeni kimselerle tanışmaya isteksiz olma
çalışmaya isteksiz olma