displace a government official

  1. Fiil bir hükümet memurunun yerini değiştirmek
  2. Fiil (Br) bir devlet memurunu başka bir göreve tayin etmek
  3. Fiil devlet memurunu başka bir göreve tayin etmek