dispose of the production

  1. Fiil üretimi sürmek; üretileni imha etmek, elden çıkarmak