dispose of the production

  1. Verb üretimi sürmek; üretileni imha etmek, elden çıkarmak