1. İsim, Hukuk uyuşmazlık
 2. İsim ihtilaf
 3. İsim cedel (outdated)
 4. tartışma, münakaşa, müzakere.
  the matter in dispute: tartışma konusu.
  An increase in taxes
  was the subject of the dispute.
 5. çekişme, kavga, ihtilâf, anlaşmazlık, niza, uyuşmazlık.
  to settle a dispute: ihtilâfı yatıştırmak.
 6. karşı koymak, kavga/mücadele etmek.
  to dispute an advance of troops.
 7. reddetmek, itiraz etmek, kabul etmemek.
  The insurance company disputed his claim for damages.
 8. çekişmek, mücadele etmek, kazanmağa çalışmak.
  The brothers were disputing ownership of the house.
ihtilaflı Sıfat, Hukuk
ihtilaflı Sıfat, Hukuk
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü İsim, Hukuk
bir anlaşmazlığı gidermek Fiil
bir uyuşmazlığın halli
bir anlaşmazlık konusunda hüküm vermek Fiil
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
idari anlaşmazlık
idari uyuşmazlık İsim, Hukuk
dava konusu meblağ İsim, Hukuk
dava konusu tutar İsim, Hukuk
ihtilaf konusu meblağ İsim, Hukuk
bir ihtilafın tahkime götürülüp götürülemeyeceği İsim, Hukuk
bir uyuşmazlıkta hakemlik etmek Fiil
bir uyuşmazlıkta hakemlik etmek Fiil
bir uyuşmazlığın halli
tartışmaya açık olmak Fiil
tartışmasız
(a) tartışılamaz, münakaşa götürmez, apaçık, bedihî, âşikâr.
The fact is beyond dispute. (b) kesin, son, kat'î, nihaî.
sınır kavgası İsim
uyuşmazlık konusu
anlaşmazlık konusu
medeni hukuk davası İsim
toplu sözleşme uyuşmazlığı İsim, İstihdam
toplu iş uyuşmazlığı İsim, İstihdam
ticaret davası İsim
bir anlaşmazlığı gidermek Fiil
bir anlaşmazlık hakkında karar vermek Fiil
sınır davası İsim
sınır kavgası İsim
sınır çatışması
kısır çekişme İsim
münazaalı, ihtilâflı.
without dispute: ihtilâfsız.
bir tarafta işveren diğer tarafta da işçiler ya da sendikanın bulunduğu
ücretlerle çalışma koşulları konusundaki müzakere
iş uyuşmazlığı
bir anlaşmazlığa müdahale etmek Fiil
bir kavgaya müdahale etmek Fiil
tartışmalı yorum
bir anlaşmazlığa müdahale etmek Fiil
yatırım anlaşmazlığı İsim, Hukuk
bir hukuki anlaşmazlık
ihtilaf konusu
kaza yetkisi konusunda anlaşmazlık
(a) sendikalar arasında çıkan anlaşmazlık, (b) yetkili yasal kurum hakkında çıkan anlaşmazlık, (c) yetkili
yargılama kurumu hakkında anlaşmazlık.
yetki uyuşmazlığı İsim, Hukuk
ihtilafın dışında kalmak Fiil
işçi-işveren uyuşmazlığı İsim, İşletme
işçi-işveren ihtilafı İsim
iş uyuşmazlığı
işçi-işveren anlaşmazlıkları İsim
iş anlaşmazlığı
hukuki ihtilaf İsim, Hukuk
bir ticari anlaşmazlığı kanun yoluyla sonuçlandırmak Fiil
ihtilaf konusu
müddeabih
ihtilaflı konu İsim, Hukuk
çıngar
tartışmaya açık Sıfat
ihtilaf halindeki taraflar İsim
maaş anlaşmazlığı
dava konusu
siyasi kavga
politik kavga
münazaa mevzuu
tartışmalı mesele
münakaşalı mesele
ihtilaf konusu
(sendika) bir sendikanın tanınması konusunda ihtilaf
bir ihtilafı halletmek Fiil
bir ihtilafın halli
bir ihtilafı halletmek Fiil
çatışma halli
bir ihtilafın halli
vergi ihtilafı
dava konusu
davanın tarafları İsim
sendika ile uyuşmazlık
ihtilaflı
ücret uyuşmazlığı
ücret anlaşmazlığı
tartışmasız
karşı çıkmadan
itirazsız
bir hak iddiasını kabul etmemek Fiil
bir karara itiraz etmek Fiil
bir beyanı kabul etmemek Fiil
bir vasiyetnameye itirazda bulunmak Fiil
vasiyetnamenin geçerliliğine itiraz etmek Fiil
tartışmak, münakaşa/müzakere etmek.
They disputed for hours (about) where to go.
öncelik çatışması
bir seçim sonucuna karşı çıkmak Fiil
dava konusu
uyuşmazlık komisyonu İsim
her karış toprak için mücadele vermek Fiil
bir hukuki konuda uyuşmazlık
maaş konusunda uyuşmazlık
ihtilafların halli; uyuşmazlıkların çözümlenmesi
birinin mülkiyet hakkına karşı çıkmak Fiil
uyuşmazlığı çözümleme
birşeyin kontrolünü ele geçirmeye çalışmak Fiil
birşeyin kontrolünü ele almak için mücadele etmek Fiil
toprağı karış karış savunmak Fiil
talebin meşruluğuna itiraz etmek Fiil
birinin mülkiyet durumuna itiraz etmek Fiil
bir belgenin geçerliğine itiraz etmek Fiil
bir evrakın geçerliğini şüphe konusu yapmak Fiil
bir talebe itiraz etmek Fiil
… olup olmadığını tartışmak Fiil
… neden olduğunu tartışmak Fiil
alternatif ihtilaf çözüm yolları İsim, Hukuk
uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleri İsim, Hukuk
bir anlaşmazlığı mahkemeye havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Fiil
bir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler'e havale etmek Fiil, Kurum İsimleri
bir anlaşmazlığı hakem heyetine götürmek Fiil
bir ihtilafın hakem kuruluna havalesi
uyuşmazlığı hakem yoluyla çözümlemek Fiil
uyuşmazlığı müzakere yoluyla halletmek Fiil
bir iş uyuşmazlığını müşterek danışma yoluyla çözümlemek Fiil
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
Bölgesel Anlaşmalar ve Anlaşmazlıkların Halli Dairesi İsim, Kurum İsimleri