distance freight

  1. taşımanın yapılacağı mesafe ile orantılı taşıma ücreti
  2. yük anlaşma limanında boşaltılmayıp ona yakın bir limanda boşaltılırsa aradaki mesafe için navlun anlaşmasına
    göre ödenecek mesafe navlunu
  3. taşımanın yapılacağı mesafe ile ortantılı taşıma ücreti
  4. mesafe navlunu