distressed area

  1. felaket bölgesi
  2. yoksul/fakir bölge, (iktisaden) az gelişmiş/geri kalmış bölge.
  3. (a)
    ABD felaket bölgesi, (b)
    Brit. mahrumiyet bölgesi, iktisaden geri kalmış bölge.