1. Sıfat çok çeşitli, çeşit çeşit, muhtelif, mütenevvi.
  2. Sıfat (cins, şekil, yapı vb. bakımından) farklı, ayrı.
    Many diverse interests. A person of diverse interests
    can talk on many subjects.
(US) birden çok vatandaşlık
karma iş
çeşitli Sıfat
çok çeşitli ...ler Sıfat