divide one's property amongst one's heirs

  1. Fiil malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak