1. görevini yapmak/ifa etmek.
    do duty for/as … : … görevi yapmak, -in yerini tutmak.
    Bookcases
    that do duty as room dividers.
biri için bir görev yapmak Fiil
karılık etmek Fiil
görevinıyapmak Fiil
vazifesini yapmak Fiil