bir baskı altında bir şeyi yapmak zorunda olmak Fiil
bir işi başka bir ad altında yapmak Fiil
bir şeyi ruhsatlı olarak yapmak Fiil
bir şeyi ruhsatlı olarak yapmak Fiil
bir şeyi vatanseverlik bahanesiyle yapmak Fiil