birşey yapmaya son vermek Fiil
birşey yapmayı kesmek Fiil
birşey yapmayı bırakmak Fiil
bir şeyi yaparken özel titizlik göstermemek Fiil