1. bitmiş iş (iki taraf arasındaki önceden varsayılan bağlayıcı iş anlaşması