dotted line

  1. kesik çizgi
  2. Bilgi Teknolojileri noktalı çizgi
  3. nokta nokta çizgi
  4. noktalı doğru
noktalı çizgiyle işaretlemek Fiil
noktalı çizgilerle işaretlemek Fiil
noktalı çizgilerle işaretlemek Fiil
bir şey demeden imza atmak Fiil
noktalı çizgi üzerine imza atmak Fiil
noktalı çizgi ilişkileri (bir örgüt çizelgesinde , günlük işler dışında kalan işlerde yöneticilerin astlarıyla
aralarındaki ilişki bağları
İsim