birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek Fiil
düşmekte
bir uçağı indirmek Fiil
bir nehrin akıntısı yönünde olan
kaldırılmış bir vergiyi yeniden ihdas etmek Fiil
(iş) kötüye gitmek Fiil
pazarlık ederek fiyatı indirmek Fiil
fiyat indirmek Fiil
pazarlık ederek fiyatı indirmek Fiil
bilanço yu bölümlere ayırmak Fiil
bilançoyu bölümlere ayırmak Fiil
bakiye kapamak Fiil
bilançoyu kapatmak Fiil
bir düşman uçağını yere indirmek Fiil
uçağı düşürmek Fiil
bir fiyatı indirmek Fiil
kampı bozup kaldırmak Fiil
bir dükkânı kapatmak Fiil
alttan almak Fiil
yumuşamak Fiil
zavallı duruma düşmek Fiil
bir fiyatı kırmak Fiil
ağır bir yükü yere bırakıvermek Fiil
bir sayfanın ucunu kıvırmak Fiil
bir fiyatı indirmek Fiil
bir telefon konuşmasını kaleme almak Fiil
maden ocağına inmek Fiil
hüküm vermek Fiil, Hukuk
karar vermek Fiil, Hukuk
bir bayrağı indirmek Fiil
bayrağı indirmek Fiil
(Br) mülkiyet hakkına karşı itiraz etmek Fiil
köşe yazarı olmak Fiil
bir ülkeyi baskı altında tutmak Fiil
bir memleketi baskı altında tutmak Fiil
işinıbırakmamak Fiil
işini bırakmamak Fiil
bir işte sebat etmemek Fiil
bir konuşmacıyı yuhalayarak kürsüden indirmek Fiil
bir suçluyu yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak Fiil
birine yardımcı olacak birkaç not yazıvermek Fiil
bir halkı baskı altında tutmak Fiil
caymasına neden olmak Fiil
bir müşteriyi ayartmak Fiil
bir evi soyup soğana çevirmek Fiil
yayaya çarparak devirmek Fiil
gemiyi tezgâha koymak Fiil
bir odaya muşamba döşemek Fiil
gemi inşaatına başlamak Fiil
semtin haritasını açmak Fiil
prensip koymak Fiil
demiryolu döşemek Fiil
kural koymak Fiil
omurgayı kızağa koymak Fiil
gemiyi havuza almak Fiil
vade koymak Fiil
zamansınırını belirlemek Fiil
bir zaman sınırı belirlemek Fiil
gemiyi yatırmak Fiil
bir skandala göğüs germek Fiil
bir listeye bakmak Fiil
listeye bakmak Fiil
bir suçluyu yakalamak Fiil
bir duvarı devirmek Fiil
bir valizi yere indirmek Fiil
bir binayı yıkmak Fiil
şamandıra koymak Fiil
bir toplantıda huzur bozan birini susturmak Fiil
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
bir ayaklanmayı kuvvetle bastırmak Fiil
kondurmak Fiil
bir akümülatörü tüketmek Fiil
aküyü boşaltmak Fiil
bir talebi geri çevirmek Fiil
bir suçluyu yakalamak Fiil
suçlu yu köşeye sıkıştırmak Fiil
bir suçluyu köşeye sıkıştırmak Fiil
bir konuşmacıyı tepinerek indirmek Fiil
fiyat kırmak Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
bir toplantıyı ayın 15'ine koymak Fiil
bir ismi kaydetmek Fiil
bombardıman uçağını vurup düşürmek Fiil
isabet ettirerek yere düşürmek Fiil
konuşan birinin sesini bağırarak bastırmak Fiil
bir fabrikayı kapamak Fiil
bir maden ocağını kapatmak Fiil
bir yoldan aşağı hızla gitmek Fiil
yokuş aşağı hızla inmek Fiil
bir fiyatı indirmek Fiil
kanunu iptal etmek Fiil, Hukuk
kanunu iptal etmek Fiil, Hukuk
bir yayını teybe kaydetmek Fiil
binayı yıkmak Fiil
bir binayı yıkmak Fiil
bir mektup dikte almak Fiil
kibirini/gururunu kırmak, küçük düşürmek. Fiil
kibirini/gururunu kırmak, küçük düşürmek. Fiil
kasıntı birinin kibirini kırmak Fiil
bir konuşmayı steno ile yazmak Fiil
konuşmayı steno ile yazmak Fiil
bir kimseyi küçük düşürmek Fiil
arabanın süratini saatte 30 mile indirmek Fiil
uçağa ateş edip
(bir kimseyi) küçük düşürmek, utandırmak, mahcup/rezil etmek, kibirini/gururunu kırmak.
kaçağın izini sürmek Fiil
bir referansı arayıp bulmak Fiil
bir adayı kabul etmemek Fiil
bir talebi reddetmek Fiil
bir işi reddetmek Fiil
kitapta sayfa çevirmek Fiil
arka sokağa sapmak Fiil
önergeye karşı oy kullanmak Fiil
bir önergeyi kabul etmemek Fiil
bir önergeye karşı oy kullanmak Fiil
bir teklifi kabul etmemek Fiil
arabayı yıkayıp temizlemek Fiil
birini budala diye adlandırmak Fiil
Balık baştan kokar. Cümle
(Br) çok düşük fiyata
bir ifadeyi geri almak Fiil
birine saldırmak Fiil
bir kamyon tarafından ezilmek Fiil
bir sözleşme ile bağlanmak Fiil
uzun bir savaşa hazırlanmak Fiil
bir fabrikanın kapanması
(fiyatlar) düşmek Fiil
birçok şeyden kısıntı yapmak Fiil
laf işitmek Fiil
otobüsten inmek Fiil
birini azarlamak Fiil
terbiyesini vermek Fiil
veriştirmek Fiil
birini sertçe paylamak Fiil
bir sorunla mücadele etmek Fiil
bir kutunun kapağını kapatmak Fiil
birine kancayı takmak.
saldırganlık göstermek Fiil
(fiyatlar) birden düşmek Fiil
birini yuhalarla susturmak Fiil
halkı kuvvetle sindirmek Fiil
bir halkı kuvvetle sindirmek Fiil
düşmüş birine tekme atmak Fiil
(açık artırmada) ucuza üstünde kalmak Fiil
izin için plan yapmak Fiil
şirketi kötü yönetimle harap etmek Fiil
bir şirketi kötü yönetimle harap etmek Fiil
gemiyi kaderine bırakmak Fiil
bir gemiyi kaderine bırakmak Fiil
bir listeye bakmak Fiil
peşin ödemede bulunmak Fiil
depozit depozito yatırmak Fiil
bir kitabın fiyatını yarıya indirmek Fiil
tanığı olaylara bağlı kalmaya zorlamak Fiil
bir tanığı olaylara bağlı kalmasına zorlamak Fiil
tanığı gerçeklere bağlı kalmaya zorlamak Fiil
rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek Fiil
rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek Fiil
birini üyeliğe aday göstermek Fiil
(Br) müşteri hesabına geçirmek Fiil
(Br) aşağıya asansör ile inmek Fiil
asansör ile inmek Fiil
bir rakibin mallarını kötülemek Fiil
bir rakibin mallarını kötüleme
otel defterine yazılmak Fiil
birini bir iş için öngörmek Fiil
A'da yerleşmek Fiil
bir yerde yerleşmek Fiil
yeni bir yere yerleşmek Fiil
yeni bir işe girmek Fiil
bir işe alışmak Fiil
sımsıkı kapamak Fiil
sınıfta kalmak Fiil
not defterine yazıvermek.
birini sözleşme ile bağlamak Fiil
peşinat ödeme
her şeyi altüst etmek Fiil
didik didik etmek Fiil
gazı pilot aleve kısmak Fiil
bir kredi başvurusunu geri çevirmek Fiil
kredi başvurusunu geri çevirmek Fiil
Hayretten küçük dilimi yuttum/donakaldım.