drain the cup of

  1. (nahoş bir şeyi) denemek, tadına bakmak, yaşamak.